top of page

MODALITATE INSCRIERE

Inscrierile sunt nominale fara a fi posibila inlocuirea persoanei inscrise cu o alta.

Inscrierile se fac direct pe site ul Lextop.ro prin completarea fisei de inscriere in mod obligatoriu cu toate elementele mentionate sau telefonnic.

Persoana care se inscrie are obligatia sa verfice in timp util indeplinirea formalitatilor de inscriere, cu luarea in evidenta de catre centru a propriei inscrieri si sa verfice exactitatea inscrierii datelor pana la data inceperii modulelor.

Inscrierile se fac in ordinea achitarii taxei. Odata cu plata primei transe se confirma locul la sesiunile de pregatire.

Neachitarea sumei pana la data scadenta mentionata in factura fiscala duce automat la anularea rezervarii locului.

MODALITATI DE PLATA

Fisa de inscriere presupune o manifestare de vointa asumata si ferma si o comanda expresa in acest sens.

Pe baza de factura fiscala in cont bancar, cont care se afla scris pe factura fiscala, cont deschis la banca BRD Romania, IBAN RO97BRDE170SV83579331700.

Factura fiscala va fi transmisa prin email.

Contractul va fi semnat fie direct la sediu, fie transmis prin e-mail.

Dovada platii si semnarea contractului se vor transmite de catre beneficiar prin email sau semnarea se va face direct la sediu. Plata se poate efectua in doua transe egale. O prima transa se va achita de la primirea facturii, in primele 3 zile lucrătoare. Cea de a doua transa se va achita cu 7 zile lucratoare inainte de inceperea modulului de pregatire pentru care s-a efectuat inscrierea.

Exceptie:

Plata Modulului 1 - Intensiv se va face intr o singura transa.

Calendarul desfasurarii sedintelor si orarul vor fi transmise fiecarui participant pe e-mail, corespunzator pregatirii solicitate.

Modalitate inscriere: About
bottom of page