top of page

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Centrul pastreza confidentialitatea in privinta datelor si informatiilor transmise pentru inscriere de benficiar, a lucrarilor / testarilor / aplicatiilor / examenelor din cadrul pregatirii si a notelor la acestea.

Intrarea si navigarea pe site si contactarea Telefonica in baza numerelor de telefon mentionate, completarea, transmiterea fisei de inscriere implica acceptarea in mod automat a termenilor si conditiilor asa cum sunt prezentate pe site-ul www.lextop.ro, inclusiv a termenilor si conditiilor de colectare, pastrare, utilizare a datelor cu character personal ce pot fi colectate prin intermediul si cu ocazia completarii fisei de inscriere, prin intermediul personalului organizat in sensul confidentialitatii si securitatii in aceasta privinta.

Beneficiarului ii revine obligatia sa verfice in timp util corectitudinea datelor si informatiilor transmise si daca documentele cerute pentru inscriere au fost evidentiate si inregistrate pana la data inceperii modulului/modulelor.

Prestatorul colecteaza si prelucreaza datele personale ale beneficiarului in conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a. deteriorarii accidentale.

Politica de confidentialitate: About
bottom of page